KOSGEB Proje Desteği Nedir? Şartlar Nelerdir?

KOSGEB Proje Desteği Programı, sanıldığının aksine kişisel proje sahiplerinin destek aldığı bir program değildir. Bu program KOSGEB kurumunun da amacı doğrultusunda planlanmış ve geliştirilmiş bir destek programı olup, esasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkındırılması yönünde, yine söz konusu işletme birimi ya da birimlerince oluşturularak projeye katkı sağlanmaktadır.

Proje Desteği, söz konusu işletmenin üretim, yönetim, pazarlama, ticaret gibi farklı birimleri için ortaya koyulan “kalkındırma projesi” kapsamında sağlanan bir destektir. Bu destek esasında söz konusu ortaya koyulan projenin mali giderlerini karşılamaya yöneliktir. Bu faydaları aynı zamanda bu destek programının küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje bilincinin oluşması ve gelişmesini sağlamaktadır.

KOSGEB Proje Desteği Nasıl Alınır?

Esasında KOSGEB resmi web sitesi (gov.tr uzantılı) üzerinde söz konusu Proje Desteği ile ilgili bilgileri derlediğimizde; hangi tür projenin, ne koşullarda bu programdan destek alacağına dair “kesin” olarak belirtilmiş koşullar söz konusu değildir. Burada önemli bir ayrıntı olarak bu kararın bir “kurul” tarafından verildiği belirtilmektedir. Bu durum ayrıca belirlenecek olan gider toplamı için de geçerlidir.

Bir diğer önemli ayrıntı olarak ise KOSGEB Proje Desteği programı kapsamında hangi mali giderlerin kesinlikle desteklenmeyeceğini sıralandırmamız mümkündür. Bunlar; arsa, bina, inşaat, taşıt, sosyal güvenlik primleri, haberleşme, personel giderleri, kira giderleri ve doğrudan proje ile alakalı olmayan daha pek çok gider desteklenmemektedir.

 

KOSGEB KOBİ Proje Desteği için Ne Kadar Mali Destek Veriyor?

Bahsettiğimiz programın süresi toplamda 3 yıl olarak belirlenmiş. Bu 3 boyunca belirlenen mali giderler doğrudan proje ile alakalı olması durumunda karşılanmaktadır. Tamamen ilgili kurulun belirlediği hangi koşulun ne kadar destek alacağı ayrıntıları sonucunda, destek almayı hak kazanan işletmelere ise toplamda 150,000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Ancak bu tutarın, “üst limit” olduğunu belirtmeliyiz. Dolayısıyla işletmenin bulunduğu sektör, gelir ve gider durumları ve en önemlisi de öne sürülecek olan projenin içeriği söz konusu mali desteğin kesin olarak, ne kadar olacağı da belirlemektedir. Daha fazla bilgi için KOSEB resmi web sitesi üzerinden “KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları” (.pdf uzantılı) dosyayı incelemelisiniz.

Bir Cevap Yazın